src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/4_gb_ram.jpg” alt=”” title=”4_gb_ram” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1670″ />

Art?k neredeyse 32 bit kullanan bilgisayar kullan?c?s? kalmad?, kalanlar da 64 bit’e geçmek için gerekli bir neden göremiyorlar. E?er ofiste excel ile çal???rsan?z gerek de olmaz zaten ama internet i?leriyle ilgiliyseniz, oyun tutkunuysan?z ya da profesyonel bir tasar?mc?ysan?z yüksek donan?mlara kaç?n?lmaz olarak ihtiyac?n?z olur.

32 bit i?lemciye sahip olan bilgisayar?n 4,294,967,296 adresi yer almaktad?r, yani 4GB’l?k. Ama bilgisayarlar genelde 3GB’tan fazla rami çal??t?rmaz çünkü ba?ka donan?mlar?n da adrese ihtiyac? vard?r. Bunlar ekran kart? ya da harici ses kart? olabilir. O yüzden 32 bit bir bilgisayarda takt???n?z ramden en fazla 3GB rand?man sa?layabilirsiniz. Bunu art?rman?n baz? yollar? vard?r ama illegal kabul ediliyor.


0 Yorumlar