• Mozilla Firefox 64 bit indir

    Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

  • 32 bit’te 4 GB Ram

    Art?k neredeyse 32 bit kullanan bilgisayar kullan?c?s? kalmad?, kalanlar da 64 bit’e geçmek için gerekli bir neden göremiyorlar. E?er ofiste excel ile çal???rsan?z gerek de...