src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/acer_c7_chromebook-300×209.jpg” alt=”” title=”acer_c7_chromebook” width=”300″ height=”209″ class=”alignnone size-medium wp-image-1836″ />

Mobil sektörde liderli?i eline almay? ba?aran Samsung’un laptop piyasas?nda da ayn? konumda oldu?unu söyleyebiliriz. Geçti?imiz aylarda Chromebook serisini ilk kez bizlere sunan ?irketi takip eden bir di?er firma da Acer oldu. En eski laptop üreticileri aras?nda bulunan Acer, kendilerinin ilk Chromebook’unu bizlere tan?tt?.

Acer C7 Chromebook, tasar?m olarak Samsung Chromebook ile benzerlikler ta??sa da teknik olarak çok ayr?l?yor. Samsung 64 Bit i?lemci kullan?rken Acer’da X86, ya 32 bit i?lemci var. Acer C7 CHromebook 1366×768 piksel çözünürlü?e, 11.6 inç ekran boyutuna, 4 GB da rame sahip. Acer C7 Chromebook fiyat? henüz aç?klanmad? ama 5000 mAh’lik bataryas? ile fiyat?n?n pek de önemli olmayaca??n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar