• En güvenlisi ChromeBook

    Dünyan?n en büyük iki sosyal firmas?ndan biri olan Google k?sa bir süre önce diz üstü bilgisayarlar üretmeye ba?lam??t?. Chromebook adl? bu serileri güvenlik sistemiyle öven...

  • Acer C7 Chromebook özellikleri

    Mobil sektörde liderli?i eline almay? ba?aran Samsung’un laptop piyasas?nda da ayn? konumda oldu?unu söyleyebiliriz. Geçti?imiz aylarda Chromebook serisini ilk kez bizlere sunan ?irketi takip eden...