android_game_pc

Seneler önce PlayStation oyunlar?n? PC’de oynamam?za olanak tan?yan bir emülatör piyasaya sürülmü?tü ve bunun yarar?n? fazlas?yla görmü?tük. ?imdi bunun bir benzeri de Android için geli?tirildi ve art?k Android i?letim sistemli telefonlar üzerinde çal??an tüm oyunlar? PC üzerinden oynayabiliyoruz.

Belki de birço?unuzun bildi?i BlueStacks uygulamas? ile bu i?lem mümkün hale geliyor. 10 MB boyutundaki BlueStacks uygulamas?n? indirdikten sonra tüm Android oyun ve uygulamalar?na bilgisayarlar?n?zdan ula?abileceksiniz. Program? yükledikten sonra e?er varsa bir Gmail hesab?n?z giri? yapman?z gerekiyor. E?er Gmail hesab?n?z bulunmuyorsa ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Google Play Store’daki her ?eyi PC’de kullanabilirsiniz

Sade bir arayüze sahip olan BlueStacks uygulamas?nda yapman?z gereken tek ?ey istedi?iniz oyun veya uygulaman?n üzerine çift t?klay?p indirmek olacak. Google Play Store’da bulunan Real Racing 3, FIFA 14, Temple Run, Virtua Tennis ve pek çok ki?inin sinirini bozan Flappy Bird oyunun da yer ald??? program? ücretsiz olarak a?a??da vermi? oldu?umuz linkten indirebilirsiniz.

Android cihaz almadan önce BlueStacks’? denemelisiniz

Daha çok Android emulatörü olarak nitelendirebilece?imiz BlueStacks uygulamas?, Android cihazlara sahip olmayan kullan?c?lar için bulunmaz bir nimet. E?er Android cihaz almay? dü?ünüyorsan?z bu emülatör sayesinde sistem hakk?nda az çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

Android PC Emulator ?ndir


0 Yorumlar