• Google’dan oyunlara jest

  Dünyan?n en büyük ve en çok kullan?lan arama motoru Google, bildi?iniz gibi arama sonuçlar?n?n sa? taraf?nda, e?er yapt???n?z arama ünlü bir ki?iyse, kurumsa ya da...

 • Geliştiricilerden oyun itirafları

  Yeni nesil oyun konsollar? geçti?imiz aylarda sat??a sunulmu?, büyük ilgi görmü?lerdi. Hatta PlayStation 4 ?u anda büyük bir stok sorunu ya?amakta yabanc? ülkelerde. Buna ra?men...

 • Windows 8.1 oyunları yavaşlattı

  Henüz yeni yay?mlanm?? olan Windows 8.1’den hayal k?r?kl??? yaratan sorunlar?n haberleri gelmeye ba?lad?. Windows 8’in üzerine geli?tirilmi? olan yeni i?letim sisteminden gelen bilgilere göre baz?...

 • PlayStation 4 chip, korsan oyun önlem

  Dünyada bilgisayardan sonra en çok oyun oynanan konsol olan PlayStation, Sony taraf?ndan üretiliyor ve henüz onu ala?a?? etmeyi ba?arabilecek bir sistem geli?tirilmedi. Son dönemde XBOX’?n...