apple_kablosuz_sarj

Teknolojinin hayat içerisinde en çok sevilmeme nedenleri aras?nda kablolar? yer al?yor. Özellikle bir prizin etraf? birçok kabloyla doldu?unda nas?l oluyorsa hepsi birbirine giriyor. Bu sorunu ortadan kald?rmak için geçti?imiz senelerden biri bir sürü çal??ma yürütülürken Apple da bo? durmuyor. Gelen bilgilere göre Apple, kablosuz ?arj patentini ald? ve büyük ihtimal ?u anda oldukça büyük planlar üzerinde çal??makta.


Her Cihaza Kablosuz ?arj

Bu konuda çal??an markalardan birisi de Apple. Cult of Mac sitesinin haberine göre ?irket kendi kablosuz ?arj sistemini geli?tirmek için çal??malar?n? sürdürüyor. Bu sistemde as?l amaçlanan ise mevcut örneklerden farkl? olarak belirli bir mesafe içindeki birçok cihaz?n tek bir kaynaktan kablosuz olarak ?arj edilebilmesi.

Patenti Al?nd?!

Apple’?n Cupertino’daki merkezinde çal??an biliminsanlar?n?n geli?tirdikleri yeni sistem, gelecekte iMac ya da Mac Pro’nun içerisine yerle?tirilebilecek gizli NFMR (Near Field Magnetic Resonance) güç kayna?? ile çevredeki tüm Apple cihazlara kablosuz ?arj sa?lanabilece?ini gösteriyor.

Böylece ayn? ortamda bulunan Macbook, iPad, iPhone, Magic Trackpad, Magic Mouse gibi cihazlar kablosuz olarak ?arj edebilecek. Patenti al?nan bu teknolojinin ne


0 Yorumlar