• Siri Mac’e Ne Zaman Gelecek?

  Apple ilk olarak Iphone 4S modeli ile Siri uygulamas?n? görücüye ç?karm??t?. Bu uygulama hemen hemen herkes taraf?ndan fazlas? ile ilgi gördü ve sevildi. Özellikle uygulaman?n...

 • Mac’e 64 Bit desteği geldi!

  Apple’?n Mac bilgisayarlar?n? çift i?letim sistemi yaparak Windows ?ekilde de kullanmam?z? sa?layan BootCamp, art?k Windows için 64 bit deste?i vermeye ba?lad?. Sadece birkaç gün önce...

 • iOS, farkı açmaya devam ediyor

  Geride b?rakt???m?z günlerde Mac cihazlar?n?n 30. y?l?n?n kutland???n? biliyoruz. Büyük ara?t?rma ?irketlerinden biri olan Global Web Index de Apple’? bu konuda bir ara?t?rmayla ödüllendirdi. Global...

 • Mac şifresini iPhone’la açma

  Knock Software taraf?ndan Apple cihazlar üzerinde kullan?labilecek olan mükemmel bir uygulama geli?tirildi. Art?k iPhonelar?n?zla Mac bilgisayarlar?n?z?n ?ifresini tek tu? ile açabileceksiniz. 2011 sonras? üretilmi? olan...

 • Mac satışları düşüyor

  Dünyan?n en de?erli markas? olarak gösterilen Apple’dan kötü haberler gelmeye ba?lad?. Mobil sektörün fazlas?yla geli?mesi ve bunu h?zl? bir ?ekilde yapmas?yla birlikte PC sektörü büyük...

 • Apple Mac virüsleri için harekete geçti

  Mac kullan?c?lar? geçen hafta virüs haberiyle büyük gerginlik ya?ad?. Güvenlik firmalar? konuyla ilgili hemen harekete geçerek önlem almak için kollar? s?vad?. Apple da Mac’lerini virüse...