src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/twitter.jpg” alt=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4317″ />

Daha önce yaz aylar?nda haberi verilmi? olan önizleme butonu olmadan yay?mlanm?? olan görselleri görme özelli?i ?u anda Twitter’a giri? yapm?? durumda. Art?k ba?kalar?n?n payla?m?? oldu?u foto?raflar?, resimleri ve di?er görselleri “görseli göster” butonuna basmadan görebileceksiniz. Ayr?ca sisteme getirilen bir di?er yenilik de yine Twitter’?n ana sayfas?nda. Daha önce ana sayfay? çok temiz tutmaya gayret gösteren Twitter bu amac?ndan vazgeçmi? gibi gözüküyor, zira son dönemlerde ana sayfaya birçok yenilik eklenmi? durumda. Ve bunlar?n aras?nda son olarak mesaj butonu da eklendi. Arama bo?lu?u ve kendi profil butonunun aras?na eklenmi? olan yeni mesaj butonundan “direkt mesajlar?n?za” direkt ba?lant? sa?layabilirsiniz.

Twitter Haziran ay?nda duyurdu?u de?i?ikli?i hayata geçirdi. Art?k kullan?c?lar?n tweet atarak payla?t??? foto?raflar önizlemesiz görülebilecek.

Daha önce tweet içine eklenen foto?raflar?n görülebilmesi için önizleme butonuna bas?lmas? gerekiyordu. Güncelleme ile birlikte payla??lan foto?raflar do?rudan görülebilecek.

De?i?iklik Twitter’?n internet sitesi ile beraber iOS ve Andoroid platformlar?nda da yer alacak.


0 Yorumlar