• PS4 için iddialı açıklamalar

    Uzun süredir beklemi? oldu?umuz PlayStation 4, 29 Kas?m tarihinde Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Ülkemize de geçti?imi cuma gününde giri? yapan yeni nesil oyun konsolu her ç?kt???...

  • Apple Türkiye’den ilk resmi açıklama

    Uzun süredir Türkiye’ye yönelik çal??malar?n? sürdürmekte olan Apple sonunda resmi bir aç?klama yapt?. Dün ak?am saatlerinde Apple Türkiye taraf?ndan yap?lan aç?klamay? a?a??da sizlere sunuyoruz. Art?k...

  • Assange’den WikiLeaks açıklaması

    Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir...