src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/blackberry_10_whatsapp.jpg” alt=”” title=”blackberry_10_whatsapp” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1896″ />

Kanadal? üretici RIM taraf?ndan geli?tirlen Blackberry’ye bir darbe de WhatsApp’dan geldi. Zaten bu aralar kötü bir dönemde bulunan firma ?imdi de WhatsApp’tan bir yard?m göremeyecek. Geçti?imiz gün aç?klamada bulunan WhatsApp yetkilileri Blackberry 10 için bir uygulama geli?tirmeyeceklerini dile getirdi.

Bir anda neden böyle olumsuz bir karar?n al?nd??? henüz aç?klanmad? ama WhatsApp’?n bu kadar büyük bir mecray? elinin tersiyle itmesinin alt?nda büyük bir neden yatmal?. Neredeyse bir y?ld?r bekledi?imiz Blackberry 10 i?letim sisteminin de ?imdiden dü?ü?te oldu?unu söyleyebiliriz çünkü uygulama çoklu?u ?u an bir telefon tercih edenlerin ilk dikkat etti?i unsurlar aras?nda yer al?yor.


0 Yorumlar