• Facebook gizliliğe bir yenilik daha kattı

    Dünyan?n en büyük sosyal a?? Facebook, sisteme her getirmi? oldu?u yenilikle tart???l?yor. Bu tart??malar?n nedeni en çok gelen güncellemelerle birlikte kullan?c?lar?n güvenlik ve gizlilik haklar?n?n...

  • Sosyal ağlarda gizlilik

    Geçti?imiz haftalarda Instagram gizlilik ilkelerinde de?i?ikliklere gitmi?te ve bunlar? size aktarm??t?k. Tüm internet dünyas?ndan büyük tepki gören bu de?i?iklikler asl?nda pek de k?z?lacak bir ?ey...

  • Instagram ve Facebook kullanımı

    Instagram, aylar öncesinde sosyal medyan?n devi Facebook taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu sat?n alma i?lemi için bir milyar dolar ödeyen Facebook bu durumu yava? yava? lehine...