src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/firefox_facebook.jpg” alt=”” title=”firefox_facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1794″ />

Firefox zaman ilerledikçe daha dibe çöküyor. Google Chrome’un ç?kmas?yla bir anda yüzde 50 gibi bir kullan?c?s?n? kaybeden program IE’nin yeni versiyonunun da ç?kmas?yla oldukça kötü bir duruma sürüklendi. Her hafta yenilik getirerek eski haline dönmeye çal??an Firefox bu sefer Facebook ile ortak bir çal??ma yürüttü.

E?er ?u anda Firefox ile Facebook’un ortak üretti?i araç çub?unu indirirseniz Facebook sayfas? aç?k olmad??? halde bildirimlerinizi alabilir, mesajlar?n?z? görebilirsiniz. Bu özellik daha önce hiçbir taray?c?da kullan?lmam??t?. Bakal?m bu geli?me Firefox’un gelece?iyle nas?l oynayacak. Yine de internetin eski kullan?c?lar?ndan olarak Firefox’un bu piyasada tutunmas? gerekti?ini dü?ünüyorum; ne kadar Opera’dan vazgeçmesem de.


0 Yorumlar