src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/snapseed_ios_indir-300×219.jpg” alt=”” title=”snapseed_ios_indir” width=”300″ height=”219″ class=”alignnone size-medium wp-image-1797″ />

Instagram’?n alan?ndaki tek rakibi olarak gösterilen Snapseed geçti?imiz ay içerisinde Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?. O günden itibaren uygulama üzerindeki çal??malar?n? yürüten Google bugün olaya son noktay? koydu. Google Snapseed, hem iOS’ta hem de Android’de ayn? anda yay?mland?, indirilmeye aç?ld?.

Peki Snapseed nedirderseniz hemen aç?klayal?m. Instagram ile hemen hemen ayn? görevi gerçekle?tiren bu prgoramda bulunan efektler çok daha geli?mi?. Bu da kendisini Instagram’dan bir ad?m daha önce ta??yor. Ç?kt??? ilk günden itibaren ücretli olarak hizmet veren bu program Google’la birlikte art?k ücretsiz olarak kullan?labiliyor. Instagram’?n da Apple’?n elinde oldu?unu hat?rlarsak sava? burada da devam ediyor diyebiliriz.


0 Yorumlar