• Genius BT-100R fiyat

    Kablosuz teknolojileri sektöründe yeni bir devrim daha gerçekle?ti. Art?k bluetooth uyumlu telefonunuz ve müzik çalar?n?z aras?nda hiçbir kablo olmadan müzik aktar?m? yapabileceksiniz. GeniusNet taraf?ndan geli?tirilen...