Google Glass

Henüz sadece Amerika’da sat??a sunulan Google Glass, Avrupa’ya gelmeden önce büyük yenilikler alacak gibi gözüküyor. Gayet klasik ve sade bir tasar?ma sahip olan Google Glass’a art?k ek seçenekler de geliyor. Google, 4 farkl? titanyum çerçeve seçene?ini de sat??a sunuyor. 1.500 dolara sahip olan gözlü?e isterseniz 225 dolar daha fazla ödeyip çerçeveli bir ?ekilde alabilirsiniz.

Kavisli, ince, kal?n ve split tarzda sunulan çerçeveler için 8 ayr? renk aras?ndan seçim yap?labiliyor., Kömür, pamuk, mandalin, gökyüzü ve gri gibi renkler sunulan seçenekler aras?nda. Renk ve stil kombinasyonlar? ile 40 ayr? çerçeve modeli elde edilebiliyor. Google, reçeteli lens kullanan ki?ilerin sa?l?k sigortalar?n?n masraflar? kar??lamas? halinde yeni çerçeve alabileceklerini de duyurdu.

Google’?n proje a?amas?ndaki gözlü?ü için yapt??? bu hamle, ürünün kitlesel pazara ç?kmas?na yakla??ld???n?n bir i?areti olarak görülüyor. Buna ra?men ?irketin gözlü?ü ne zaman piyasaya sürece?i hala belirsizli?ini koruyor. Google’?n yeni titanyum çerçeve modellerini a?a??daki videoda görebilirsiniz.


0 Yorumlar