• Google Glass’a çerçeveler geliyor

  Henüz sadece Amerika’da sat??a sunulan Google Glass, Avrupa’ya gelmeden önce büyük yenilikler alacak gibi gözüküyor. Gayet klasik ve sade bir tasar?ma sahip olan Google Glass’a...

 • Twitter, tasarımını yeniledi

  En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir...

 • Facebook tasarımını değiştiriyor

  Facebook Messenger uygulamas?na yeni bir arayüzün gelmesiyle birlikte aylarca ortal?kta dola?an yeni Facebook uygulama arayüzü de neredeyse do?rulanm?? gibi oldu. Facebook’un mobil cihazlarda kulland??? uygulaman?n...

 • iPhone 6 konsept tasarım

  Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son...