• HP’den geleceğe yönelik önemli adımlar

  Geride b?rakt???m?z günlerde Haliç Kongre Merkezi, ülkemizde gerçekle?tirilen en önemli teknoloji konferanslar?ndan birine ev sahipli?i yapt?. HP World 2014’te BT’nin Yeni Tarz? yüzlerce ki?iye tan?t?l?rken...

 • HP’den 3 yeni tablet daha

  Her zaman Microsoft’la yapt??? i?lerle birlikte ba?ar?y? yakalamay? ba?arabilmi? olan HP, gittikçe Android’in sad?k kullan?c?lar?ndan biri olma yolunda ilerliyor. Hp taraf?ndan geride b?rakt???m?z ay sat??a...

 • HP milyarlar kaybetti

  73 y?ll?k dev teknoloji ?irketi HP 9 milyar zarar etti. CEO’nun zor anlar ya?ad??? aç?klama s?ras?nda yöneticiler kan ter içinde kald?. Geçti?imiz sene ak?ll? telefonlar?n...

 • HP, Ultrabooklarını tanıttı

  HP, ?angay’da düzenlenen Influencer etkinli?inde yeni nesil Ultrabook’lar?n tan?tt?. Tan?t?mda 15.6 inçlik yeni ürünlerle Beats Audio destekli Ultrabook’lar da yer al?yor. Birden fazla üreticiyle desteklenen...

 • HP liderliği kimseye bırakmıyor

  ?stanbul’da bir toplant?da konu?an HP Türkiye Ki?isel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertu? Ay?k, 2011 y?l?nda HP durumuna ait de?erlendirmelerde bulundu. Geçen y?l yüzde 9 oran?nda...