src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/hp_Tablet.jpg” alt=”hp_Tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4710″ />

Her zaman Microsoft’la yapt??? i?lerle birlikte ba?ar?y? yakalamay? ba?arabilmi? olan HP, gittikçe Android’in sad?k kullan?c?lar?ndan biri olma yolunda ilerliyor. Hp taraf?ndan geride b?rakt???m?z ay sat??a sunulmas? beklenen üç yeni tablet geçti?imiz günlerde kullan?c?larla bulu?turuldu. Alt, orta ve üst düzeyde olmak üzere komplike bir yap?da sat??a sunulan tabletlerin Türkiye’ye ne zaman gelece?i hakk?nda bir bilgi verilmi? de?il.

HP’nin yeni Android tableti, Slate 7 nihayet piyasaya ç?kt?. Asl?nda Kas?m’da piyasaya ç?kmas? beklenen tabletler bir ay gecikmeyle de olsa raflardaki yerini ald?. Slate 7 Plus, Slate 7 Extreme ve Slate 8 Pro edisyonlar? bulunan tabletlerin fiyatlar? ise 150 dolar, 200 dolar ve 330 dolar olarak belirlenmi?.

Slate 7 Plus edisyonu NVIDIA Tegra 3 platfomu ile geliyor. Cihazda 8 GB haf?za yer al?yor. Slate 7 Extreme ise Tegra 4 i?lemcisi ile geliyor. 16 GB depolama alan?na sahip olan Slate 7 Extreme’den sonra gelen Pro edisyonu ise 8 inç ekran? ile Extreme modelinden ayr?l?yor. Tabletlerin Extreme versiyonunun sat??a ç?kt??? gün tükendi?i belirtiliyor. Elbette HP tükenen modeller için yeniden üretime geçecek ancak biraz zaman alaca?? anla??l?yor.


0 Yorumlar