• HP’den 3 yeni tablet daha

    Her zaman Microsoft’la yapt??? i?lerle birlikte ba?ar?y? yakalamay? ba?arabilmi? olan HP, gittikçe Android’in sad?k kullan?c?lar?ndan biri olma yolunda ilerliyor. Hp taraf?ndan geride b?rakt???m?z ay sat??a...

  • HP Slate 7 inceleme

    Tablet sektöründe olan gücünü biraz daha art?rman?n pe?inde olan dev geli?tirici HP’den yeni bir tablet daha geldi. HP Slate 7’i geçti?imiz günlerde tan?tan Amerikan firma...