Galaxy J

?lk olarak sadece Japonya’da sat??a sunulaca?? aç?klanan Galaxy J’den di?er ülkeleri de heyecanland?ran haberler gelmeye ba?lad?. Bugün Japonya’da kullan?c?lar?n sat?m?na sunulan telefon gelen bilgilere göre Japonya d???nda birkaç ülke d???nda da sat?lacak; ilk belirlenen ülke ise Tayvan oldu. 2014 y?l? içerisinde Galaxy J, Tayvan’da da sat??a sunulacak. Avrupa ve Amerika pazar? için halen bir bilgi gelmi? de?il yaln?z Asya pazar?n?n her yerinde yer almas? bekleniyor telefonun zaman içerisinde.

Bir süredir YouTube’da k?sa ön tan?t?m videosu dönen gizemli cihaz?n Galaxy J oldu?u anla??ld?. Engadget sitesinin verdi?i habere göre, filmin 8. saniyesinde görülen SC-02F model numaras?ndan cihaz?n Galaxy J modeli oldu?u ortaya ç?k?yor.
Galaxy J’n?n Tayvan’da piyasaya sürülecek sürümünün Japonya’da sürümünden farkl?l?k içerip içermedi?i henüz bilinmiyor.Japonya’da sat?lan model 5 inç 1080p Super AMOLED ekran, 2.26 Ghz Snapdragon 800 i?lemci, 3 GB bellek, 13.2 megapiksel arka kamera ve 32 GB dahili haf?za gibi özelliklere sahip. Telefonun tan?t?m? ad?na bir de video payla??lm??t?. Galaxy J fiyat konusunda halen belirsiz olsa da özellikleri a?a??daki videoda da gösterilmekte.


0 Yorumlar