src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/ie_Explorer.jpg” alt=”” title=”ie_Explorer” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1992″ />

?u anda dünyan?n en çok kullan?lan taray?c?s? unvan?n? elinde bulunduran Internet Explorer’da yeni bir güvenlik aç??? daha tespit edildi. Direkt olarak üretici, Microsoft taraf?ndan tespit edilen bu aç?k sayesinde art niyetli hackerlar bilgisayar?n?z? kolayca ele geçirebiliyor, ama çözümü de hemen olarak yap?ld?.

Microsoft’tan yap?lan aç?klamaya göre Internet Explorer’da yer alan aç?k anla??ld??? anda giderildi. Ama bu giderme i?lemi sadece Internet Explorer 10 kullan?c?lar? için geçerli. Bu yüzden e?er IE 6,7 veya 8 kullan?yorsan?z IE 10’u indirmeniz gerekmektedir. Kim bilir, belki de bu Microsoft’un bir zorunluluk arac?d?r ama yine de uygulaman?z? güncel tutman?zda her zaman için yarar var.


0 Yorumlar