• Parmak izi tarih oluyor

    Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi...

  • Grap Search can sıkıyor

    Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için...

  • Facebook kamera açığı

    Facebook’ta yabanc? bir güvenlik firmas? taraf?ndan ke?fedilen kamera aç??? kimse kullan?lmadan giderildi. XY Security adl? güvenlik ?irketi Facebook üzerinde çal???rken kamerada aç?k bulduklar?n? ve bu...