• Internet Explorer yeni reklamı

    Microsoft’tan, Internet Explorer’? kötüleyenlere büyük bir ele?tirel reklam geldi. ?nternet üzerinde bo? bo? zaman geçirip kendi programlar?n? kötüleyen ki?ilerden art?k b?kt?klar?n? belirten Microsoft, yeni reklam?nda...

  • Internet Explorer açığı

    Internet Explorer’?n tüm sürümlerinde büyük bir güvenlik aç??? tespit edildi. Ba??ms?z çal??an bir tespit analiz firmas? taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada Intert Explorer’da y?llarca süren bir güvenlik...