• iPad Mini ne zaman çıkıyor

    Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’lar?n tan?t?m?n? yapan Apple önümüzdeki günlerde iPad Mini’yi tan?tmaya haz?rlan?yor. Geleneksel olarak her senenin Ekim ay?n?n sonlar?na do?ru etkinlik düzenleyip...

  • iPad Mini çıkış tarihi

    Apple iPad Mini’nin ç?k?? tarihi internete s?zd? gibi bir ?ey. Bizim de ald???m?z haberlere göre iPad Mini 17 Ekim’de bizlerle bulu?acak. Normal iPad’le büyük bir...