src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/yandex_disk-300×195.jpg” alt=”” title=”yandex_disk” width=”300″ height=”195″ class=”alignnone size-medium wp-image-1880″ />

Art?k iPad kullan?c?lar? da Yandex’in Yandex.Disk uygulamas?ndan yararlanabilecek. Birkaç ay önce bilgisayar kullan?c?lar?n?n kullan?m?na aç?lan, bulut sistemli online depolama uygulamas? AppStore’da ?u anda indirilebilir durumda. Art?k iPad kullan?c?lar? da istedikleri yerden dosyalar?n? yedekleyebilip tekrar elde edebilecekler.

?u an sadece yurtd???ndaki iPad kullan?c?lar?n aç?lan bu hizmet 2013’ün Haziran ay?nda bizlerle bulu?turulacak. Bu sayede anl?k çekti?iniz foto?raflar? sosyal a?lar üzerinden arkada?lar?n?zla payla?abileceksiniz. Ayr?ca bir ipucu daha verelim Yandex.Disk hakk?nda; e?er telefonunuzda ya da iPad’inizde yeterli yer yoksa bir kereli?ine Yandex.Disk’inize upload edip istedi?iniz zaman dinleyebilirsiniz. Haziran’da bizlere sunulacak olan uygulaman?n arayüzünde bilgisayardan farkl? bir ?ey olmas? beklenmiyor.


0 Yorumlar