src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/itunes_turkiye.jpg” alt=”” title=”itunes_turkiye” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1772″ />

Apple her ne kadar ?u anda dünyan?n en büyük ?irketlerinden biri olarak gösterilse de uzun y?llar boyunca ülkemize girmemi?ti ve programlar?n? bile Türkçe’ye çevirmemi?ti. Bu sene ülkemizdeki ilk resmi ma?azas?n? açacak olan Apple, iTunes Store’u da Türkçe hale getirdi. Art?k Türk Liras? cinsinden ödeme yapabilece?iz.

iTunes Store Türkiye aç?ld???na göre art?k filmleri kiralayabilecek ve sat?n alabilece?iz. Ayr?ca iTunes Türkiye üzerinde Türk sanatç?lar?n albümleri de yer al?yor; yine bunlar? da kiralayabilir ve sat?n alabiliriz. Uçsuz bucaks?z bir kütüphaneye sahip olan iTunes Türkiye için ?u an iPad uygulamas? geli?tirilmedi; bu nedenden dolay? sadece bilgisayar browserlar?n?z üzerinden kullanabileceksiniz. iPad uygulamas?n?n da yak?n bir tarihte aç?klanmas? bekleniyor.


0 Yorumlar