Apple ile Google aras?ndaki k?yas?ya sava? devam ediyor. Yeni i?letim sistemi iOS 6’da neredeyse hiçbir Google uygulamas?na izin vermeyen Apple, Youtube’u da kapay?p bizim videolara eri?imimize sadece taray?c? üzerinden gerçekle?tirmemize zorlam??t?. Ama Google pek fazla u?ra?mad? gibi gözüküyor.

Google geçti?imiz gün iOS 6 ile çal??an iPad’ler için uygulamalar?n? geli?tirdiklerini aç?klad?. Resmi blog üzerinden yap?lan haberde iPad uygulamas?n?n indirme linki de direkt olarak verildi. iPad için çal??an uygulama iPhone 5 ekranlar?nda da uyumlu olarak çal??abilecek. Oldukça ??k bir arayüze sahip olan uygulaman?n webden daha kullan??l? oldu?u ise a?ikar. Youtube iPad uygulamas?n? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

YouTube iPad indir


0 Yorumlar