• iTunes Türkiye mağazası

    Apple her ne kadar ?u anda dünyan?n en büyük ?irketlerinden biri olarak gösterilse de uzun y?llar boyunca ülkemize girmemi?ti ve programlar?n? bile Türkçe’ye çevirmemi?ti. Bu...