Microsoft’tan, Internet Explorer’? kötüleyenlere büyük bir ele?tirel reklam geldi. ?nternet üzerinde bo? bo? zaman geçirip kendi programlar?n? kötüleyen ki?ilerden art?k b?kt?klar?n? belirten Microsoft, yeni reklam?nda çok ?a??rt?c? bir senaryo kullanarak dikkatleri üzerine çekmeyi ba?ard?.

Internet Explorer’?n yeni reklam?nda IE’yi her platformda kötüleyen ve hayat?ndaki en büyük ba?ar?s? bir karaoke yar??mas? kazanm?? bir çocuk bulunuyor. Bu ki?i program? kötülemesine ra?men kar??s?ndakilerden ald??? cevaplarla her daim yerin dibine giriyor. Neyse, laf? fazla uzatmadan sizi yeni Internet Explorer reklam? ile ba? ba?a b?rakmak en iyisi olacak. ?yi seyirler.


0 Yorumlar