Kinect'siz Xbox One

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulan yeni nesil konsollar seneler sonra Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? k?zd?rm??t?. PlayStation 4 ve Xbox One ?u anda sat??tayken bu vakte dek milyonlarca kez satt?lar bile; beklenenden çok daha iyi gelir elde ettirdiler geli?tiricilerine. Microsoft, Xbox One’da Kinect’i zorunlu bir halde satarken Sony, PlayStation 4’te kameray? opsiyonel bir seçenek olarak kullan?c?lara vermi?ti. ?imdi ise Microsoft Kinect bulunmayan Xbox One’lar? sat??a sunuyor.

Daha yüksek maliyet
Xbox One’?n standart paket içeri?inde Kinect’in yer almas? sat?? fiyat?n yüksek olmas?na neden olmu?tu. Amerika’da PlayStation 4 399 Dolar’a sat?l?rken Xbox One 499 Dolar’a sat?l?yordu. 100 Dolar fiyat fark?ndan dolay? oyun severlerin büyük bir bölümü PS4’ü tercih etmi? ve bu da Microsoft’a bir darbe olmu?tu.


Kinect’siz Xbox One daha ucuz

Microsoft’un, Sony kar??s?nda bir ad?m geri olmas?ndan dolay? Xbox One’?n fiyat?n? dü?ürece?i konu?uluyor ve bunu da Kinect’siz bir Xbox One sürümü ile yapmas? bekleniyordu. Bugün al?nan bir karar ile bu tahminler do?ru ç?kt? ve Kinect’siz Xbox One Amazon’da ön sipari?e sunuldu.

Kinect’siz Xbox One’?n fiyat? 399 Dolar olarak belirlenmi? durumda. XO’nun sat?? tarihi ise Amazon’da 9 Haziran olarak belirtiliyor. Bakal?m Microsoft bu hamlesi ile sat?? rakamlar?nda PlayStation 4’ün önüne geçmeyi ba?arabilecek mi? Kinect’siz Xbox One için buradan ön sipari? verebilirsiniz.


0 Yorumlar