src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/microsoft_windows.jpg” alt=”microsoft_windows” width=”450″ height=”309″ class=”alignnone size-full wp-image-4572″ />

Bu vakte kadar neredeyse her i?letim sistemini be? ya da dört farkl? sürümle birlikte bizlere sunan Microsoft art?k bu takti?inden vazgeçti?ini aç?klad?. Starter, Home, Home Premium, Professional ve Ultimate gibi sürümlerle i?letim sistemlerini kulland???m?z Microsoft, bu hareketinden Windows 8’de vazgeçmi? ve sadece iki sürümle kar??m?za ç?km??t?. ?irketin önümüzdeki hedefi ise sadece tek i?letim sistemiyle ç?kmak.

Windows 8 platformu ile birlikte i?letim sistemi arayüzünü ve pazarlama stratejisini tamamen de?i?tiren Microsoft, ikisi mobil pazara hitap edecek toplam üç i?letim sistemi ile yoluna devam ediyor. Hali haz?rda masaüstü sistemler için Windows 8.1, ARM i?lemcili tabletler için Windows RT ve ak?ll? telefonlar için Windows Phone 8 i?letim sistemlerine sahip ?irketin iste?i gelecekte bu yap?lar? bir araya getirmek.

UBS Küresel Teknoloji Zirvesi’nde konu?an Microsoft Cihazlar ve Stüdyolar Bölümü Ba?kan Yard?mc?s? Larson Green, gelecekte üç ayr? i?letim sistemine sahip olmayacaklar?n? aç?klad?. Pil ömrü ve güvenlik sorunlar?na sahip olmayan daha mobil i?letim sistemlerinin bulundu?u bir dünyan?n var oldu?unu dü?ündüklerini belirten Green, bu vizyona inand?klar?n? ve bu yolda çal??maya devam edeceklerini belirtti.

Gelecekte tek ya da en az say?da i?letim sistemi vizyonunu ortaya koyan Microsoft, Windows 8 ile birlikte Windows 7’de yer alan Starter, Home, Home Premium, Professional, Ultimate gibi çok çe?itli alt sürümleri kald?rm?? ve iki temel sürümle yeni i?letim sistemini piyasaya sürmü?tü.


0 Yorumlar