Ana sayfa » Etiket arşivi » işletim sistemi

\ \ \ \

Android, liderliğe devam ediyor

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz. Mashable’?n haz?rlad??? […]

\ \

Microsoft, Windows’ların sürüm sayısını düşürüyor

Bu vakte kadar neredeyse her i?letim sistemini be? ya da dört farkl? sürümle birlikte bizlere sunan Microsoft art?k bu takti?inden vazgeçti?ini aç?klad?. Starter, Home, Home Premium, Professional ve Ultimate gibi sürümlerle i?letim sistemlerini kulland???m?z Microsoft, bu hareketinden Windows 8’de vazgeçmi? ve sadece iki sürümle kar??m?za ç?km??t?. ?irketin önümüzdeki hedefi ise sadece tek i?letim sistemiyle ç?kmak. […]

\ \

Mobil işletim sistemleri

Art?k bilgisayar devri kapan?yor diyebiliriz. Oyun firmalar? da olmasa belki de bilgisayarlar ?u anda ayakta duramazd?. Ama laptop serisinden gelen ultrabooklar?n hala bir ?ans? var. Yine de mobil i?letim sistemleri bu aralar büyük bir atakta diyebiliriz. Özellikle Windows Phone ak?m? bizi büyük oranda etkileyecek. Microsoft’tan gelen aç?klamaya göre Windows Phone telefon sat??lar? geçen seneye göre […]