Oyunkoliklerin bir numaral? adresi olan Razer, en son ç?kard??? klavyesinin lansman?n? yapt?. DeathStalker ad?n? verdi?i bu klavyede dokunmatik bir alan bulunuyor. 80 Hz tepki süresi olan bu ekran?n boyutu 4.05 inç boyutunda ayarlanm??. Dizüstü bilgisayarlarda kullan?lan tu? tak?m? ise bu klavyede de bize göz k?rp?yor.

Dokunmatik ekrandan ise neredeyse yapamayaca??n?z fonksiyon yok. Geri say?m sayac?n? o ekrandan kontrol edebilir, oyundaki de?i?ik fonksiyonlar? yönetebilirsiniz. Bu ekrandan yine maillerinizi kontrol edebilir, facebook’ta sörf yapabilirsiniz.

Bu klavyenin di?er güzel özelliklerini de sayaca??z. I??k sistemi ile klavyenin resimde görüldü?ü gibi ye?il yanan tu?lar?n? istedi?iniz renge çevirebilirsiniz. Ayr?ca oyuncular için tam bir bela olan yap??kan tu? sorunu bu klavyede ba? göstermiyor. ?sterseniz 10 tu?a ayn? anda bas?n yine de hepsini alg?layabiliyor.


0 Yorumlar