• PlayStation 4 ömrü ne kadar olacak

  PlayStation 1’i 1994 y?l?nda sat??a sunan Sony bundan sonraki PlayStation’?n? 2000’de bizlere b?rakm??t?. Ç?kt??? anda kap?? kap?? sat?lan oyun konsolu mükemmel rekorlar k?rarken dünya çap?nda...

 • PlayStation 4 tanıtıldı!

  Bir ay öncesinden duyurulan etkinlik dün gece saatlerinde gerçekle?ti ve Sony yeni PlayStation 4’ü bizlere tan?tt?. Konsolun tüm detaylar?n?n payla??ld??? etkinlikte yine konsolun ne zaman...

 • PlayStation 4 fiyatı belli oldu

  Playstation 4’ün tan?t?m?na sadece bir gün kald?, yar?n tan?t?lacak ama hakk?nda ç?kan dedikodular hala devam ediyor. En son olarak The Times’da ç?kan bir habere göre...

 • PlayStation 4’ten yeni bilgiler

  Sony geçti?imiz günlerde yapt??? bir aç?klamada 20 ?ubat tarihinde bir etkinlik düzenleyece?ini aç?klam??t?. Bu tarih herkes taraf?ndan PlayStation 4’ün ç?k?? tarihi olarak gösterilse de henüz...