src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/samsung-ogrenci-tableti-1-245×300.jpg” alt=”” title=”samsung-ogrenci-tableti-1″ width=”245″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-860″ />

Samsung yeniliklerinin ard? arkas?n? kesmiyor. Galaxy serisinin dünya çap?nda büyük sükse yaratmas? firmay? sadece tek telefon üzerinden zengin etti. Öyle ki ?irket tek seri sayesinde yüzde 50 büyümeyi ba?ard?. Son bir ay içinde sat?lan 19 milyon adet Galaxy S3 sayesinde 3.5 milyar dolar kar eden firma ?imdi dünya halk?na ba?ka hizmetler de sunuyor.

Samsung ö?renciler için bir tablet geli?tirdi. Asl?nda “geli?tirdi” kelimesi biraz yanl?? olacak. Çünkü bu tablet Galaxy Note’un biraz daha dü?ük özelliklere sahip olan modeli diyebiliriz. Ucuz maliyetle yap?l?p yine ucuz bir fiyata sat?lacak olan bu tablete Asya ülkelerinden büyük bir ilgi bekleniyor. Note’dan farkl? olarak bu tablette harici bir klavye bulunuyor. Klavyede bulunan USB arac?l??? ile tablete de ba?lanabileceksiniz.

19 A?ustos’ta yabanc? bir e-ticaret sitesinden sat??a sunulacak olan tablette 1GHz gücünde çift çekirdekli i?lemci bulunuyor ve 1 GB Ram eklenmi?. 7 inç olan ekranda ise 1024×600 çözünürlü?ü destekleniyor. Bu tablet 249 dolardan sat??a sunulacak.


0 Yorumlar