samsung_tablet

Dünyan?n en büyük ak?ll? telefon pazar?na sahip olan Samsung, bu gücünü tablet sektöründe de ortaya koymak istiyor. Bu vakte kadar en iyi sat??lar? Note serisi ile yakalayan Samsung bu seriyi daha da güçlendirme ad?na çal??malar?na devam ederken, 2014’te de bo? durmay?p senenin ilk çeyre?inde dört farkl? tableti sat??a sunacak. Sat??a sunulacak olan tabletlerin Galaxy Tab Pro 8.4/10.1, Galaxy Note Pro 12.2 ve Galaxy Tab 3 Lite oldu?u bilgileri gelirken fiyatlar? hakk?nda henüz elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Samsung, 2014 y?l?na h?zl? giriyor. Y?l?n ilk finansal çeyre?inde ?irketin 4 tablet modelini sat??a sunaca?? aç?kland?. ?lgili dönemde Galaxy Tab Pro 8.4/10.1, Galaxy Note Pro 12.2 ve Galaxy Tab 3 Lite modelleri sat??a ç?kacak.
7-inç ekrana sahip Galaxy Tab 3 Lite’?n Ocak ay?n?n ba??nda, Galaxy Tab Pro 8.4 ve Galaxy Note Pro 12.2’nin ?ubat ay? ortas?nda, son olarak Galaxy Tab 10.1’in Mart ay?n?n ilk haftasonda pazara sunulmas? bekleniyor.

Mart ay?na kadar tümü piyasada

Samsung’un yeni tabletlerinin model kodlar? ise ?u ?ekilde: Galaxy Tab Pro 8.4 (SM-T320/T325), Galaxy Tab Pro 10.1 (SM-T520/T525), Galaxy Note Pro 12.2 (SM-P900/P905) ve Galaxy Tab 3 Lite (SM-T110/T111).
Tüm tabletler, siyah ve beyaz renklerle gelirken Galaxy Tab Pro 8.4 ve 10.1, 16GB depolama ile gelirken Note 3 Lite ise 32 GB depolama alan?na sahip olacak. Tab 3 Lite modeli 4G özelli?ine sahip olurken di?er tüm modeller 3G’li olacak.


0 Yorumlar