Ana sayfa » Etiket arşivi » Siber Savunma Merkezi

\

Siber Savunma Merkezi kuruluyor

Devlet kurumlar?n?n ba?? son birkaç ayd?r RedHack adl? internet hackerlar? taraf?ndan dertte. Kendileri taraf?ndan yanl?? görülen ?eyler kar??s?nda sessiz kalmayan hacker grubu devlet kurumlar?n?n internet sitelerini hackleyip bilgilerde de?i?iklikler yapm??lard?. Ama TSK bu duruma kar?? sessiz kalmayaca??n? aç?klad?. Bu konu hakk?nda aç?klamada bulunan TSK, TÜB?TAK ile birlikte çal??malar yürüttüklerini, Siber Savunma Merkezi’ndeki arkada?lar?m?z?n 7 gün […]