• Outlook üzerinden Skype görüşmesi

    ?ki sene önce Skype’? alarak çok güzel bir i?in alt?na imza atan Microsoft, bir sene önce de Outlook ile Skype entegrasyonunu ABD’de denemeye ba?lam??t?. Web...

  • Skype tarayıcıda çalışacak

    Dünyan?n en büyük internet üzeri ileti?im programlar?ndan biri olan Skype, Microsoft’a sat?ld?ktan sonra daha da ilerlemek için zaman kaybetmiyor. Günde yakla??k 50 milyon kullan?c?s? giri?...