• Skype ile MSN kullanma

    Geçti?imiz sene Skype’? sat?n alan Microsoft art?k Windows Live Messenger, yani MSN’in pek fazla i? görmeyece?ini dü?ündü ve geçti?imiz aylarda MSN’i kapatma karar? ald?. Bu...

  • Socl nedir

    Facebook tam kendimi toparl?yorum, Twitter’dan önceki halime geri dönmeye yava? yava? ba?l?yorum demi?ti ki kar??s?na çok güçlü bir rakip daha ç?kt?. Bu vakte kadar sosyal...