• DPI (Dot Per Inch) Nedir ? Ne İşe Yarar?

  DPI (Dot Per Inch) Nedir ? Ne İşe Yarar?

  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan basılı çalışmalara, web sayfalarından baskılı afişlere kadar her şeyin ücreti, dpi (dot per inch, nokta başına inç)lerle ölçülmektedir....

 • Facebook Grap Search’le tanıştı

  Facebook’un geçen gün tan?t?m?n? yapaca??n? aç?klad???, bizim yeni bir mobil i?letim sistemi ya da telefon olarak bekledi?imiz yenilik tan?t?ld?. Facebook, art?k Grap Search özelli?i ile...

 • İslami Sosyal Ağ : Salamworld

  Dünyan?n ilk ve tek sadece Müslümanlara hizmet edecek olan sosyal a?? Mart ay?nda test yay?n?na ba?layacak. Kayna?? Türkiye’de olan ama yat?r?m? iki Türkmenistan ve Özbekistanl?...

 • Firefox OS Simulator indir

  Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS...

 • Windows Blue nedir

  Windows Blue, bu aylar içerisinde internet üzerinde Microsoft ad?na konu?ulan en büyük konular aras?nda yer al?yor. Windows 8 ç?kt? ama arkas?ndan gelecek güncelleme ?imdiden merak...

 • Socl özellikleri

  Microsoft’un So.cl ad?nda bir sosyal a? kurdu?unu size dün yazd???m?z yaz?mz?da tan?tm??t?k. Geçti?imiz sene, 2011 y?l?nda resmi olarak ilk ba?lang?c?n? yapan site sadece Amerika’daki birkaç...

 • Socl nedir

  Facebook tam kendimi toparl?yorum, Twitter’dan önceki halime geri dönmeye yava? yava? ba?l?yorum demi?ti ki kar??s?na çok güçlü bir rakip daha ç?kt?. Bu vakte kadar sosyal...

 • gTLD nedir

  gTLD Nedir? Bu soru uzun zamand?r internette tart???lan en büyük konulardan bir tanesi. ?nternetin sahibi olarak de?erlendirebilece?imiz ICANN, geli?en internet sektörü ile ?u anda piyasada...