sony_SPA-TA1

Geride b?rakt???m?z sene Android ve iOS i?letim sistemli telefonlardan çok daha iyi foto?raf çekebilmemizi sa?layan aparatlar? tan?tm?? olan Sony, bunlar?n ak?ll? telefonlar için olan k?sm?n? sat??a sunmu?tu. ?imdi ise bunlar?n aras?na bir yenisi daha eklendi: Sony SPA-TA1. Ancak bu aparat ?imdilik sadece Sony Xperia Tablet Z için çal???yor.

Tabletten foto?raf çeken kullan?c?lar? unutmayan Sony, Xperia Tablet Z için SPA-TA1 isimli yeni aparat?n? tan?tt?. QX serisi lenslerin kolayca ba?land??? bu aparat ilk olarak Japonya’da sat??a sunulacak. Nisan ay?n?n ortalar?na do?ru 36 Dolar fiyat etiketiyle yer alacak olan aparat, Japonya’dan sonra Amerika ve Avrupa ma?azalar?ndaki yerini alacak.

?imdilik iPad uyumlulu?u yok

Xperia Tablet Z için geli?tirilen QX10 ve daha fazla seçenek sunan QX100 lensleri ile uyumlu olan bu aparat?n, Apple’?n tabletleri ile uyumlu olan bir sürümünün olup olmayaca?? merak ediliyor. Bakal?m Sony bu hamlesi ile tabletten foto?raf çeken kullan?c?lar?n gönlünü kazanabilecek mi?


0 Yorumlar