• Sony SPA-TA1 fotoğraf aparatı

    Geride b?rakt???m?z sene Android ve iOS i?letim sistemli telefonlardan çok daha iyi foto?raf çekebilmemizi sa?layan aparatlar? tan?tm?? olan Sony, bunlar?n ak?ll? telefonlar için olan k?sm?n?...

  • iPhone 6 konsept tasarım

    Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son...

  • Instagram fotoğrafları satılmayacak

    Geçti?imiz günlerde gizlilik politikas?nda radikal de?i?iklikler gerçekle?tiren Instagram’dan bugün iç rahatlatan yeni bir aç?klama daha geldi. Konu hakk?nda aç?klama yapan Kevin Systrom, asla böyle bir...