src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Sony.jpg” alt=”Sony” width=”450″ height=”280″ class=”alignnone size-full wp-image-4970″ />

Ak?ll? telefonlar ortaya ç?kmadan önce Walkman serisi ile sektörün en iyi telefonlar?n? üreten Sony, Android ve iOS’un mükemmel yükseli?i arkas?nda kalm??t?. Ard?ndan Android i?letim sistemini kullanmaya ba?layan ve yine kendine has bir kullan?c? kitlesi olu?turan Sony art?k Windows Phone 8 i?letim sistmeli telefonlar? da geli?tirmeye ba?layacak. Gelen bilgilere göre Windows Phone Sony 2014 y?l? içerisinde sat??a sunulacak.

Microsoft ile gönül ba?? bulunan Sony, ilk Xperia telefonu olan Xperia X1’i Windows Mobile 6.1 i?letim sistemi ile duyurmu?, özellikle uzak do?u ülkelerinde büyük ba?ar? yakalam??t?. Üretti?i Vaio serisi bilgisayarlar ve baz? tabletlerinde de Windows i?letim sistemini kullanan Sony, Windows Phone pazar?nda Nokia ile rekabet edebilmek için Walkman, Track ID gibi özel uygulamalar?n? da Windows Phone’a uyumlu hale getirecek.

Firma önceki y?llarda “Julie” isimli bir prototip ile Windows Phone 7 denemeleri yapm??t?. Birçok resmi ortaya ç?kan Julie’nin piyasaya sürülmesi an meselesiyken Ericsson’un ortakl?ktan ayr?lmas?yla proje rafa kald?r?lm?? ve sadece Android i?letim sistemine sahip cihazlar üretilmeye ba?lanm??t?.


0 Yorumlar