Lenovo Vibe Z

Lider teknoloji devi Lenovo yeni bir ak?ll? telefonunu daha tan?tt?. ?irketin ilk LTE’ye sahip olan telefonu olarak dikkat çeken Lenovo Vibe Z, birkaç gün sonra düzenlenecek olan CES 2014’te tüm dünyan?n kar??s?nda sergilenecek. Android 4.3 i?letim sistemi kullanacak olan telefon birkaç ay sonra Türkiye’de de sat??a sunulacakken telefonun teknik özellikleri gayet yeterli gözüküyor. Lenovo Vibe Z fiyat konusunda henüz bir aç?klama gelmi? de?il.

?nce ve ??k tasar?m? ile dikkat çeken ve 5.5-inç ekrana sahip özellikleri dikkat çekiyor; modelin ekran? 1080 piksel çözünürlük de?eri sunuyor, ekran?n piksel yo?unlu?u ise 400ppi. 13-megapiksel kameral? cihazda f:1.8 diyafram aç?kl??? gibi spesifik kamera yetenekleri bulunuyor.

Özellikle net alan derinli?i, dü?ük ???kta net foto?raf gibi konularda Lenovo Vibe Z’nin ak?ll? telefon segmenti içinde dikkat çekici yeteneklere sahip oldu?u belirtiliyor. Ayr?ca kamera yaz?l?m?nda çe?itli filtre ve foto?raf efektleri bulunuyor.

Türkiye’ye ne zaman gelir?

2.2 GHz h?z?nda çal??an 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 i?lemci ile üst seviye ak?ll? telefon donan?m?n?n izlerini üst seviyelerde ya?atmay? hedefleyen Lenovo Vibe Z’de 16GB depolama kapasitesi ve 2GB RAM’de di?er özellikler aras?nda.
Cihaz?n CES 2014’te görücüye ç?kmas?n?n ard?ndan Asya, Avrupa ve ABD pazarlar?nda h?zla sat???na ba?lanmas? bekleniyor. Modelin Türkiye pazar?na geli?i ise Nisan ay?n? bulabilir.


0 Yorumlar