• Whatsapp, Windows Phone’dan kaldırıldı

  Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? Whatsapp, geçti?imi gün Windows Phone’un uygulama ma?azas?ndan kald?r?ld?. ?lk saatler içerisinde her iki geli?tiriciden de bu konu hakk?nda...

 • Windows Phone Cortana nedir?

  Apple’?n Siri’si tarz? bir uygulama asistan? ?imdi de Windows Phone’dan geliyor. ?u ana kadar gelen iddialara göre uygulama 15 dil birden destekleyecek. Telefonu sesle kontrol...

 • Android, liderliğe devam ediyor

  Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza...

 • Sony, Windows Phone’a geçiyor

  Ak?ll? telefonlar ortaya ç?kmadan önce Walkman serisi ile sektörün en iyi telefonlar?n? üreten Sony, Android ve iOS’un mükemmel yükseli?i arkas?nda kalm??t?. Ard?ndan Android i?letim sistemini...

 • Windows Phone pazar payını artırmakta

  Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt???...

 • Windows Phone 8 SDK

  Microsoft’un piyasaya sürmek için yeni geli?tirdi?i Windows Phone 8 mobil i?letim sisteminin geli?im sürecindeki dökümanlar, özellikleriyle birlikte internete s?zd?. Bu sayede daha önce yap?lan Windows...

 • Angry Birds Windows Phone’da yer alacak

  Hat?rlanaca?? üzere Angry Birds Space, geçti?imiz Mart ay?nda Android ve iOS için piyasaya ç?km??t?. Oyunun Windows Phone’da yer al?p almayaca?? ise merak konusuydu. Rovio CEO’su...

 • Windows Phone’da Mango yoksa Marketplace de yok

  Windows Phone, Mango güncellemesi bulunmayan kullan?c?lar?n Marketplace’ten uygulama indiremeyeceklerini aç?klad?. Windows Phone’un en büyük güncellemesi olan Mango’yu cihazlar?na kurmayanlara kötü bir haber geldi. Windows Phone’nun...