src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/sony-xperia-tablet-inceleme-1-300×199.jpg” alt=”” title=”sony-xperia-tablet-inceleme-1″ width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-867″ />

Sony, Xperia serisiyle co?tu bir kere. ?imdi bu seriyi tabletlerle de zenginle?tirmek istiyor. Ak?ll? telefonlar serisine eklenecek olan cihaz ise bir tablet olacak. Xperia Tablet ad?yla piyasaya sürülecek olan bu tabletin ne zaman ç?kar?laca?? da art?k biliniyor.

Tasar?m olarak klasik görünümden uzakla?may? ba?aramayan Sony Xperia Tablet’in çok ince olaca?? belirtildi. Bu incelik sayesinde görünüm olarak di?er firmalardan fark? olaca??n? dü?ünen Sony “wedge” tasar?m?n? kullanacak. Tablete i?lemci olarak NVIDIA Tegra 3 entegre edilecek. 1.3 GHZ gücünde olan bu i?lemci hakk?nda bilgi verecek olursak tek çekirdekli, normal standartlarda bir i?lemci oldu?unu ve tableti rahatl?kla çal??t?rabilece?ini söyleyebiliriz. Tabletin arka yüzünde 8 mega piksellik, ön yüzünde ise 1 mega piksellik birer kamera bulunacak. Dahili haf?za olarak 16 GB, 32 GB ve 64 GB seçenekleriyle sat??a sunulacak olan bu tablette haf?za kartlar? yani microSD’ler arac?l???yla istedi?iniz kadar haf?zay? yükseltebileceksiniz.

Tablet 29 A?ustos’ta sat??a sunulacak.


0 Yorumlar