Amerikan CBS kanal?n?n CEO’su Leslie Moonves’in haftasonu yapt??? aç?klama, Apple kullan?c?lar?n? k?zd?racak.

Steve Jobs’un, kendisiyle Apple abonman içerik servisi hakk?nda konu?mak istedi?ini ancak bu teklifi geri çevirdi?ini söyleyen Moonves, Jobs’a, “Dünyadaki ?eylerin yüzde 99’unu benden iyi biliyorsun fakat televizyon i?ini ben daha iyi biliyorum.” demi?.

Amerikan The Hollywood Report’?n analizine göre Jobs’un karakteri ele al?nd???nda böylesi bir geri çevirmenin, onun üzerinde bir hayli büyük bir gerginli?e sebep olaca?? söyleniyor.

 


0 Yorumlar