• Mini iPad geliyor mu?

    Çin’de bir haber sitesi, uzun süredir konu?ulan iPad Mini’nin bu y?l sonunda piyasada olaca??n? duyurdu. 249 dolar civar?nda sat?lacak cihaz, fiyat?yla rekabete bir hayli aç?k...

  • Steve Jobs öldü dedikodular bitmedi

    Apple’da Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan dönen dedikodular bitmek bilmiyor. Apple koridorlar?nda ?imdi de i?lerin daha kolay yürüdü?üne dair dedikodular yay?lmaya ba?lad?. Geçti?imiz senenin Ekim ay?nda...

  • Steve Jobs’ı sert biçimde reddetmiş

    Amerikan CBS kanal?n?n CEO’su Leslie Moonves’in haftasonu yapt??? aç?klama, Apple kullan?c?lar?n? k?zd?racak. Steve Jobs’un, kendisiyle Apple abonman içerik servisi hakk?nda konu?mak istedi?ini ancak bu teklifi...