• Windows tabletlerde pil sorunu

    ?u ana kadar üretilmi? olan ço?u Windows i?letim sistemli tableti denedik, bunun yan? s?ra çok fazla yorum ve inceleme geldi. Hepsinin gösterdi?i ortak noktalardan biri...

  • Tablet pil ömürleri

    Tabletler art?k tamamen hayat?m?za girdiler diyebiliriz. Cep telefonlar? devriminden sonra daha çok kullan?laca?a ve bilgisayar ve laptoplar?n sonunu getirece?e benzeyen tabletlerin en büyük sorunu ise...